Z platného obchodného zákonníka vyplýva, že každá firma musí mať zriadené a následne aj využívať svoje oficiálne sídlo. Podnikateľ môže byť právoplatný majiteľ daného sídla alebo ho môže “len” vlastniť. Sídlo sa využíva na komunikáciu s úradmi či príjem firemnej pošty. Mať zriadené nejaké sídlo je jedna zo základných podmienok pri zakladaní nejakej firmy či spoločnosti. Na našom území je možné využívať rôzne druhy sídla. Medzi najznámejšie pritom patria byty, rodinné domy či nebytové priestory. Každé jedno sídlo je zapísané vo verejnom zozname, ktorý je dostupný voľne na internete. Tento zoznam sa nazýva obchodný register.

sídlo

Okrem klasických sídel, ktoré už boli spomínané existuje aj jedna inovatívna možnosť, ktorá sa nazýva virtuálne sídlo. Ide o pomerne novú možnosť. Virtuálne sídlo https://41business.com/virtualne-sidlo sa zaraďuje medzi špecifické služby, ktoré ponúkajú svojim klientom možnosť, ako vlastniť a využívať výhody tejto služby. Ako klient máte možnosť využívať základné, ale aj doplnkové služby. Veľkou výhodou je aj komfort, ktorý vám pri tejto službe prináleží. Keďže nejde o fyzickú podobu sídla vy, ako podnikateľ sa nemusíte o nič starať. Využívate tie služby, ktoré by vám boli umožnené aj pri byte, dome či kancelárii.

sídlo

Navyše, ale máte možnosť využívať aj doplnkové služby, ktoré by ste pri bežných sídlach nemali k dispozícii. Jednať sa môže o archiváciu pošty, skartovanie pošty či možnosť využívať zasadacie priestory. K dispozícii je zvyčajné aj evidencia prijatej pošty či prijatých zásielok. Táto evidencia vám ponúka náhľad k údajom ako dátum prijatia pošty a zásielky, váha zásielky, meno odosielateľa či foto dokumentácia danej zásielky, či pošty. K tejto online databáze máte jedinečný prístup. Niektoré virtuálne sídla ponúkajú aj možnosť využívať služby osobnej asistentky či rezervované parkovacie miesto.