Pri výstavbe bytových alebo nebytových priestorov je nutné dbať na množstvo aspektov. Jedným z týchto aspektov je aj možnosť vzniku požiaru vo vnútri budovy či v jej okolí.

Požiare budov nie sú každodennou realitou života, avšak stávajú sa na pravidelnej báze. Dôvody vzniku požiaru môžu byť rôzne, napríklad skrat elektrických zariadení v budove či cudzie zavinenie. Preto je dôležité dávať dôraz na dostatočnú bezpečnosť a vybavenosť v budovy v prípade požiaru, pretože nikdy neviete, či práve vaša budova nebude tá ďalšia v plameňoch. Jednou z vecí, ktoré môžeme zaistiť v našej budove a zvýšiť tak jej bezpečnosť v prípade požiaru, je kúpa a inštalácia požiarnych dverí.

klucka dveri

Takéto dvere sú dôležitou súčasťou pasívnej ochrany. Chránia ľudské životy a zdravie, ale taktiež aj majetok. Takéto požiarne dvere Lmmont sú vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné aj voči vysokým teplotám. Okrem odolnosti pred ohňom fungujú aj ako tesnenie. Častokrát ľudia získajú zranenia pri požiare nie z priameho ohňa, ale z dymu, ktorý ho sprevádza. Práve tesnenie požiarnych dverí zabezpečí pomalšie prenikanie dymu do miestností, a tak sa zabráni aj jeho vdychovaniu, ktoré poškodzuje dýchacie cesty. Požiarne dvere taktiež napomáhajú aj zabraňovaniu šírenia samotných plameňov.

vchodove dvere

Požiarne dvere v prípade požiaru napomáhajú k získaniu dostatočného množstva času, ktorý je potrebný na privolanie záchranných zložiek a evakuáciu osôb prítomných v budove. Tento čas je dôležitý a čím viac ho je k dispozícii, tým je väčšia šanca na zachránenie čo najväčšieho počtu ľudských životov. Mnohé z požiarnych dverí sa taktiež využívajú pri únikových východoch, aby tak evakuácia bola naozaj bezpečná s čo najmenším dopadom na ľudské zdravie. Okrem toho majú požiarne dvere aj množstvo iných výhod. Jednou z nich je aj ich vysoká nepriepustnosť zvukov, čiže v miestnosti s takýmito dverami nebude počuť zvuky z vedľajšej miestnosti.