Dištančné vzdelávanie. Dnes už rarita, ale ešte takmer pred rokom to bola alternatíva spôsobu výučby v prípade, ak niekto zo žiakov mal v triede pozitívny výsledok testu na koronavírus. Mnohým tento spôsob vyučovania vyhovoval, no zdá sa, že bude mať aj negatívne následky, ktoré sa už na školách pomaličky začínajú prejavovať.

Prvým negatívom pobytu doma v karanténe by sa zdala lenivosť. Možno ani nie tak lenivosť ako to, že žiaci a študenti už akosi začínajú o všetko strácať záujem. Pred pandémiou ešte ako-tak fungovali krúžky a základné umelecké školy, teraz už skoro ani to. Počet záujemcov klesá. Ak by ste sa dnes opýtali náhodného žiaka, čomu sa venuje vo svojom voľnom čase, priemerná odpoveď by znela „ničomu“ alebo by dieťa odvetilo, že sa rado hrá hry na počítači a pozerá videá, starší v lepšom prípade chodia cvičiť do fitness centier alebo aspoň párkrát za týždeň behávajú. Nič to však nemení na tom, že mladí ľudia by už okrem školy najradšej nerobili nič a všetok čas by si priali tráviť buď na sociálnych sieťach alebo niekde von s kamarátmi. O rozvíjanie svojich umeleckých či iných schopností už akosi nikto nestojí.

Klasické prezenčné vzdelávanie

Zaujímavým dôsledkom je aj to, že žiaci začínajú strácať záujem o hodiny telesnej výchovy. Vôbec sa im nechce cvičiť, dokonca ich neláka ani žiadna hra. Najradšej by všetky vyučovacie hodiny presedeli na lavičke alebo by na ne vôbec nechodili. Kto sa nechytil na pohyb v karanténe, tomu sa teraz len ťažko opäť prispôsobuje. Môže to byť aj tým, že veľa z nás počas lockdownu stratila svoju kondíciu, takže žiakom sa veľmi nemôžeme čudovať.

Online vyučovanie

Kým niektorí si počas pandémie našli svoj dokonalý denný režim a teraz ho aj radi uskutočňujú, iní zasa úplne stratili kontrolu nad svojím časom a po opätovnom nábehu do normálneho života ich to začína dobiehať. Nielen u detí, ale aj u dospelých možno vybadať značné zredukovanie slovnej zásoby či neschopnosti komunikovať priamo z tváre do tváre.

Dištančné vzdelávanie sa v konečnom dôsledku zaslúžilo o mnoho negatívnych vplyvov na žiakov, pozitívna správa však znie, že už takmer rok sme úspešne nadbehli na systém pred pandémiou a všetko sa vracia viac-menej do starých koľají.