Kým hmotné výrobky, produkty a tovar, ktorý má pevné skupenstvo sa prepravuje ešte relatívne celkom dobre, pri kvapalnom skupenstve je skladovanie a preprava výrobkov oveľa horšia. Nie len, že tekuté produkty a výrobky je potrebné umiestniť do špeciálnych prepravných obalov, ale rovnako je potrebné ich aj zabezpečiť pred znečistením a kontamináciou. Dôležité je taktiež dodržiavať hygienické predpisy, a to hlavne pri farmaceutických, chemických, potravinových alebo nápojových produktoch. K preprave takýchto výrobkov, produktov alebo iného tekutého tovaru sa zväčša využívajú IBC kontajnery, ktoré sú špeciálne prispôsobené pre tekutiny.

ibc kontajnery a sklad

Do IBC kontajnera je možné uskladniť viaceré kvapalné skupenstvá produktov od rôznych vôd, džúsov, štiav až po chemické látky alebo liečivá. Podľa toho o aký druh kvapaliny však ide, je potrebné s ňou i zaobchádzať a dodržiavať stanovené štandardy jej uskladnenia. Niektoré tekutiny a kvapaliny vyžadujú vzduchotesný uzáver alebo potrebujú byť uložené v určitej teplote, ktorá nemôže byť presiahnutá.

výrobná továreň

Vzduchotesné uzávery, chladenie, kohútiky a rôzne iné doplnkové príslušenstvo sú všetko vymoženosti, ktoré moderné IBC kontajnery ponúkajú. Vrátane príslušenstva a doplnkov, ktoré vyžaduje umiestnený obsah, ponúkajú aj množstvo prispôsobení, úchytov a iných dodatkov pre lepšie presúvanie a manipuláciu s kontajnerom. Čo sa týka veľkostného prevedenia týchto kontajnerových nádob, rozmery IBC kontajnera je možné vyberať z spomedzi menších veľkostí s objemom od 250 l až po tie najväčšie, ktoré majú objem takmer 1200 l. Aj napriek schopnosti udržať veľkú záťaž hmotnosti či objemu tekutín, samotné kontajnery nie sú príliš ťažké a dosahujú hmotnosť od 20 po približne 100 kg. Prepraviť je vďaka nim teda možné väčšie i menšie množstvo tekutého obsahu, ktorý bude dôkladne zabezpečený pred prípadným vniknutím nečistôt.