V dnešnej dobe stále viac podnikateľov používa virtualne sidlo firmy bratislava ako svoje firemné sídlo zapísané v Obchodnom registri. Za nízky mesačný poplatok si tak môžu k svojej firme do OR SR zaregistrovať podnikateľské sídlo s lukratívnou adresou, ktorá bude pôsobiť atraktívne na obchodných partnerov. Takéto virtuálne sídla takisto výrazne šetria náklady.

Architektúra, budova

Prečo je ale také dôležité?

Z dôvodu, že každá vznikajúca obchodná spoločnosť pri svojom vzniku a zápise do OR SR musí uviesť nejaké svoje sídlo. Ide vlastne o kontaktnú adresu a je dôležité, aby na túto adresu mohla prichádzať firemná pošta. Nemusí ísť teda priamo o adresu miesta prevádzky.

  • Do Obchodného registra môžete zaregistrovať ľubovoľné bytové alebo nebytové priestory, ku ktorým máte prístup.
  • V prípade, ak ide o nehnuteľnosť v prenájme, je potrebný súhlas majiteľa tejto nehnuteľnosti.

Z toho vyplýva, že ako firemná sídlo sa dá do OR SR zaregistrovať aj vaše bydlisko. Dom alebo bytové priestory. Napriek tomu ale túto možnosť podnikatelia odmietajú z viacerých dôvodov:

  • Obchodné záležitosti sa začnú miešať do súkromného života.
  • S kontrolou a obchodnými partnermi sa budete musieť vybavovať pri schodoch alebo na terase, čo nepôsobí práve profesionálne.

Kancelária, počítače

Ďalšou možnosťou je prenajať si kanceláriu, tu je však veľkou nevýhodou vysoká cena prenájmu, obzvlášť ak ide o kancelárske priestory sídliace na dobrej adrese. Výrazne sa zvýšia náklady.

Práve preto sa do hry v súčasnosti dostávajú virtuálne sídla. Je to vlastne externá adresa. Ide o službu prenajatia si lukratívnej adresy, no s kanceláriou a administrátormi sa bavíte externe. Nekupujete si priestory, ale adresu a administratívne služby.

S virtuálnym sídlom sa podstatne znížia náklady, získa sa anonymita a minimálna pravdepodobnosť daňovej kontroly a reprezentatívna adresa, ktorá bude dôveryhodná pre obchodných partnerov.